Atıflar

Prof. Dr. Suat ERDOĞAN’ın yapmış olduğu bilimsel çalışmalara yapılan atıf sayısı,

Alıntılama sayısı: 1530 (Google scholar, 26.08.2018), h-index: 21