Atıflar

Prof. Dr. Suat ERDOĞAN’ın yapmış olduğu bilimsel çalışmalara yapılan atıf sayısı,

Alıntılama sayısı: 1350 (Google scholar, 20.10.2017), h-index: 19